| ویکی پدیا فارسی

دوستت دارم زن

میان ضربان لگدهایم

می پرستمت

بیا و در آغوشم کبود شو

من _عاشق تن آزار

با بم های مردانه

تو را به گونه ای دیگر

خواهم بوسید

من عشق را خفه خواهم کرد

اگر از نایت نامم نیاید

دوستت دارم زن

با پرتاب بطری های نوشآبه 

خیس شو

در تختت به یادم خود ارضایی کن

تا تمام زنانگی ات را بگیرم...

 

#مرا به خودم واگذار کنید